نحوه رفع ایراد بیرون زدن تسمه دینام | اطلاعیه فنی

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷ توسط در دسته بندی + آموزش برق خودرو برچسب زده به عنوان با ۰ و 22

در صورت مراجعه خودرو با موتور XU7 با ایراد بیرون زدن تسمه دینام به ترتیب مراحل زیر را اقدام نمائید :

اطلاعیه فنی رفع ایراد بیرون زدن تسمه دینام

نحوه رفع ایراد بیرون زدن تسمه دینام

 

مرحله دوم : در صورت مراجعه مجدد مشتری و عدم رفع ایراد بعد از پیمایش حداقل ۵۰۰ کیلومتر بعد از اقدامات مرحله اول اقدام به تعویض پایه پائینی نگهدارنده آلترناتور و پایه پمپ هیدرولیک فرمان نمائید.

نحوه رفع ایراد بیرون زدن تسمه دینام

اطلاعیه فنی رفع ایراد بیرون زدن تسمه دینام

افزودن نظر