آموزشگاه تعمیرات ECU و برق خودرو

اطلاعیه مهم

تمامی مطالب وب سایت محفوظ است و استفاده از آنها مشروط!
مسئولیت ثبت نام، عقد قرارداد و هر گونه فعالیت تجاری و معنوی مربوط به شرکت های آموزشی ایسیو کامورکوش برعهده خود اشخصاص می باشد و ما این مهم را اکیدا پیشنهاد نمی کنیم. این سایت در اجاره یک شرکت آموزشی بوده است که به دلیل مشکلات قانونی زیاد دیگر قادر به خدمات رسانی به آنها نیستم و از این پس تمام مسولیت کاربران برای ثبت نام در شرکت کامورکوش بر عهده ایشان می باشد. این وب سایت جنبه آموزشی داشته و هیچ خط تجاری را دنبال نمی کند.

در صورتی که مایل به اجاره این سایت هستید با ادمین تماس بگیرید.

( ساخت استودیو Nowean) تمامی حقوق محفوظ است.